Vi har alle brug for at tale med andre om de vanskeligheder sorger eller glæder vi møder i vort liv.

Det er en stor ressource at have mulighed for at tale med venner og familie om selv meget nære og personlige emner.

Andre gange kan det imidlertid være en inspiration - eller måske en nødvendighed - at tale med en udenforstående.

Det kan handle om personlige og smertefulde problemstillinger, der ønskes anskuet og arbejdet med på en nænsom og professionel måde. Det kan også handle om at kunne blive bedre til følelsesmæssigt at håndtere de vanskeligheder, livet byder på.

F. eks.: stress, sorg, angst, krise, depression eller eksistentielle problemstillinger.


Henning Jensen • cand. psych. • Tlf. 20 99 43 75