Krise
Der kan skelnes mellem to former for krise. Den ene relaterer sig til en pludseligt opstået og belastende hændelse. Den anden relaterer sig til at være sat ud i en livsomstilling der virker belastende.

Den traumatiske krise
er reaktion på belastende begivenheder, der truer ens eget eller nære pårørendes liv og helbred, såsom dødsfald, overfald, ulykke. Den kan også være reaktioner på belastende begivenheder, der påvirker andre menneskers liv og helbred, såsom katestrofer og ulykker. I forbindelse med den traumatiserende begivenhed opleves typisk magtesløshed, rædsel eller ekstrem angst. Senere kan der udvikle sig reaktioner såsom flashbacks af det skete, der kan udvikle sig en undgåelsesadfærd overfor situationer eller aktiviteter,
der minder om den belastende begivenhed, og der kan udvikle sig vedvarende angst og nervøsitet.

En krise, der relaterer sig til en belastende livsomstilling
kan forekomme, når man af en eller anden grund ikke kan opretholde det liv og den hverdag man kender. Måske har man pådraget sig et handicap eller en sygdom, der medfører at ens arbejde, karriere, bopæl og livsstil ikke længere kan opretholdes. Det kunne også handle om, at det ikke længere er muligt at opretholde sit hidtidige livsindhold på grund af skilsmisse, fyringer, konkurs eller lignende. I forbindelse med et kriseforløb der relaterer sig til en livsomstilling ses ofte reaktioner som oplevelse af sorg, meningsløshed, flovhed, skyldfølelse, tab af
selvværd, tab af identitetsfølelse og tilbagetrækning. At få bearbejdet sin krise og komme igennem den på en god måde, kan være med til at gøre en stærkere fremover. Ved manglende bearbejdning eller ved en mindre heldig bearbejdning, er der risiko for vedvarende negative tanke-, føle- og handlemønstre.


Henning Jensen • cand. psych. • Tlf. 20 99 43 75