Angst
Angst er en følelse vi alle kender til. Angsten er en grundfølelse, som kan være med til at give livet dybde, ligesom den kan være med til at gøre os opmærksomme og kunne forbedre en præstation. Men angst kan også være særdeles pinefuld og gøre tilværelsen ulidelig. Hvis angsten begynder at virke livsindskrænkende og hæmmende på de daglige aktiviteter, kunne det være værd at overveje behandling eller hjælp til at håndtere angsten.

Angst kan vise sig på forskellige måder. Ved den spontant opståede angst opleves den eksempelvis som rysten, sveden, hjertebanken, følelse af åndenød, uro i maven, svimmelhed, mundtørhed, frygt for at miste kontrol, varme eller kuldefornemmelser i kroppen. Ved den vedvarende angst viser angsten sig som muskelspændinger, irritabilitet, koncentrationsbesvær, rastløshed, psykisk anspændthedsfølelse, tendens til sammenfaren,
indsovningsbesvær. Der findes flere forskellige former for angst eller nervøse tilstande.

Panikangst
Panikangst
er pludseligt indsættende svær panisk angst, som ikke er begrænset til specifikke situationer eller omstændigheder.

Generaliseret angst
Generaliseret angst
er en vedvarende ængstelighed. Den begrænser sig ikke til specifikke situationer eller omstændigheder forretninger, offentlige myndigheder, kørsel med tog, bus ect.

Tvangstanker/handlinger
Angst ses også i forbindelse med tvangshandlinger/tanker som er
tanker og handlinger, som personen føler sig nødsaget til at gøre.


Henning Jensen • cand. psych. • Tlf. 20 99 43 75