Tristhed og depression
I dagligdagen bruger vi ofte ord som tristhed og depressiv om en følelsesmæssig tilstand kendetegnet ved mismod og nedtrykthed.

Taler vi derimod om depression i mere klinisk forstand omhandler depressionen ikke kun den følelsesmæssige tilstand men hele den psykiske tilstand. Og det vil sige ens måde at tænke, føle og handle på. Den depressive tilstand er kendetegnet ved en negativ tænkning og forventning til sig selv, til andre mennesker og til fremtiden. Følelseslivet er præget af opgivenhed, håbløshed, tristhed. Adfærdsmæssigt trækker den depressive sig fra sociale sammenkomster og har svært ved at overkomme dagligdags aktiviteter. Depressionen kan opleves med forskellig styrke fra en meget massiv oplevelse af ovenstående til mere lette tilfælde.

For de svære og middelsvære tilfælde er medicinsk behandling sandsynligt påkrævende. Men der er god grund
til at tro at samtale terapi i kombination med medicinen vil kunne afhjælpe lidelsen. For de lettere tilfælde er samtale terapi et klart alternativ til medicinsk behandling.

Kognitiv terapi har vist sig, at have god effekt på denne lidelse. Ved kognitiv terapi har terapeut og klient fokus på tænkningen, følelserne og adfærdens indvirkning på depressionen. Og det er ved at ændre klientens sædvanlige måder at tænke, føle og handle på, at der skabes basis for depressionens udslukken.


Henning Jensen • cand. psych. • Tlf. 20 99 43 75