Nervøsitet og præstationsangst
Nervøsitet og præstationsangst er en følelse, som alle kender til. Inden for sportens verden viser følelsen sig typisk op til en konkurrence. Skoleelever kender følelsen i forbindelse med eksamener, og indenfor arbejdslivet ses følelsen typisk i forbindelse med fremlæggelse, oplæg, eller udførelse af arbejdsopgaver.

Hensigtsmæssig følelse
præstationsangst er faktisk en almindelig og meget hensigtsmæssig følelse. I det mindste i små mængder. Angst får os op på mærkerne. Krop og hjerne bliver sat i højeste beredskab. Kroppen bliver istand til, at klare større fysiske belastninger - og hjernen styrkes, med b.la øget evne til koncentration og årvågenhed. Angsten aktiverer således et beredskab, der hjælper os til en bedre præstation i forbindelse med sport, eksamen eller arbejde.
For meget nervøsitet og præstationsangst
For stærk nervøsitet og præstationsangst kan imidlertid være belastende i en grad, så det blokerer for udøverens præstation. For stærk angst kan bevirke, at du er helt ude af stand til at koncentrere dine tanker, at du bliver stiv og kommer helt ud af den rytme du har trænet, eller at du helt mister troen på dit projekt. Desuden er der risiko for, at de tanker du gør dig i forbindelse med din oplevelse af angst, skal forstærke angsten. Hvilket igen kan blive starten på en uheldig spiral, der fører til ringere og ringere præstation. For stærk angst betyder endvidere at kroppen ikke bliver ventileret som den skal. Det betyder selvsagt, at kroppen ikke nær kan yde det den er trænet til.
Håndtering af nervøsitet og præstationsangst
Såfremt angsten har fået overtaget i én, er der imidlertid hjælp at hente. Det er muligt, med enkle og meget effektive midler, at håndtere din nervøsitet og præstationsangst. Træningen vil bestå i at lære at forstå sin angst og de forhold der fører til at angsten opstår. Desuden består træningen i at blive bevidst om redskaber og metoder der kan mindske angsten. Og endelig som et tredje trin, arbejdes der med disse i praksis.


Henning Jensen • cand. psych. • Tlf. 20 99 43 75