Sorg
Sygdom, død og ulykke er noget der hører til menneskets grundvilkår. Sorg er en naturlig reaktion på tab og på det at miste.

Sorgarbejde kan være meget energikrævende. Det, der før betød noget i ens liv, såsom familie, venner, arbejde kunst, mad, seksualitet kan miste i værdi. Tankerne kredser om tabet og håbløsheden. Nogle gange har man lyst til at delagtigøre andre i sine tanker og andre gange er man helst alene med sine tanker. Det er almindeligt med periodevis gråd ligesom det er almindeligt, at søvnrytmen er forstyrret.

Sorgforløbet
Sorgforløbet kan tidsmæssigt strække sig op til et halvt år. Efter flere års forløb kan man stadig spontant have sørgmodige tanker uden dog at de fylder tilnærmelsesvis som efter tabet. Det er vigtigt at tillade sorgen i forbindelse med tab. Lidt efter lidt gives slip på den smertelige afhængighed af den eller det man har mistet. Der fremkommer nye muligheder og andre måder at leve videre på.

Tal med andre
Nogle gange kan sorgen være svær at bære alene og uden hjælp. Måske har man brug for varme og beroligelse. Måske føler man at have mistet grebet om sin tilværelse og er handlingslammet og trist. Måske strækker sorgforløbet sig urimeligt langt, og man har svært ved at give slip på det tabte. Det vil altid være en god ide at tale med andre om disse følelser. Sorggrupper et godt sted at arbejde med sin sorg. Der etableres flere og flere af den slags grupper i indenfor sundhedssektoren. Jeg kan være behjælpelig med at skabe kontakt til en sorggruppe, ligesom jeg kan tilbyde individuel sorgbearbejdning.


Henning Jensen • cand. psych. • Tlf. 20 99 43 75