Rådgivning, samtale og terapi
Stress kender vi alle til i en eller anden form. Vedvarende stress kan virke forstyrrende på ens arbejds-præstationer. Vores koncentration, vores hukommelse, vores kreativitet og vores planlægningsevne kan blive alvorlig påvirket af længerevarende stressbelastninger. Fysisk kan stressbelastningen vise sig i form af forhøjet blodtryk, nedsat immunforsvar samt utilpashed i kroppen; maveuro, muskelspændinger og hovedpine.

Håndtering af stress Gennem samtale skabes forståelse for stressreaktionen ligesom der arbejdes med konkrete redskaber til at håndtere stressreaktion og arbejdsbelastning.

Arbejdspladsen rammes også For virksomheden betyder stressede medarbejdere flere problemer på arbejdspladsen, faldende effektivitet, sygefravær og arbejdsophør. Der er al mulig
grund til at have fokus på stress og få den håndteret, førend den virker ødelæggende på vores arbejdsliv og liv i øvrigt.

Håndtering af stress på arbejdspladsen Skønt alle taler om stress, kan det være svært for den enkelte at finde ud af, hvorfor lige præcis en bestemt afdeling eller bestemte personaler er stresset. Jeg kan være behjælpelig med at få afklaret hvilke stressfaktorer der gør sig gældende på den enkelte virksomhed og for den enkelte medarbejder. Jeg tilbyder virksomheden, ledere og medarbejdere rådgivning i at håndtere stressfaktorerne. Eksempelvis gennem at virksomheden udformer en stresspolitik og en handleplan for virksomhed og for medarbejder til at nedbringe stress. Igennem samtale med den enkelte
medarbejder vil der kunne skabes en forståelse for stressreaktionen ligesom der vil blive givet redskaber til at håndtere såvel stressreaktionen som arbejdsbelastningen.


Henning Jensen • cand. psych. • Tlf. 20 99 43 75