Omsorgsarbejde og
genoptræning af senhjerneskadede

Gruppen med erhvervet hjerneskade er en på mange måder overset gruppe i kommunalt regi.

Efter hospitalsophold bliver mennesker med pådraget hjerneskade ofte sluset ud i en hverdag der slet ikke tager højde for de vanskeligheder patienten har. Genoptræningen begrænser sig ofte til fysisk genoptræning.
Imidlertid er der ofte en række vanskeligheder patienten må lære at leve med. Det kan være vanskeligheder med at få hverdagens
gøremål til at hænge sammen og få udført selv de mest banale ting som førhen ikke var noget problem. Der er en risiko for at den ramte ikke kan leve op til egne og andres forventninger om at klare dagligdagen og mange gange ses at patienten rammes af lavt selvværd og tristhed.
Der kan imidlertid gøres meget for denne gruppe ved gennemtænkt tilrettelæggelse af omsorgsarbejdet og genoptræningsarbejdet.
Jeg tilbyder supervision af arbejdsgrupper eller
rådgivning til institutioner og organisationer der arbejder med genoptræning af senhjerneskadede.


Henning Jensen • cand. psych. • Tlf. 20 99 43 75